Gwarancją obiętę są wszystkie zakupione w Meskato produkty.

Reklamacje nalezy składać wysyłając lub dostarczając do nas formularz reklamacyjny. Wraz z formularzem konieczne jest osobiste dostarczenie (lub wysłanie do nas) produktu wraz z oryginalnym opakowaniem i poglądowym wydrukiem (w przypadku tonerów i bębnów, jeśli to możliwe). Towar można wysłać firmą kurierską na własny koszt. W przypadku uzasadnionej reklamacji, będziemy pokrywać koszt wysłania do nas wadliwego produktu.

Nie uznajemy reklamacji w przypadku gdy:

     - towar jest uskodzony mechanicznie (nie z winy producenta),
     - towar (cartidge Dubler) nie posiada lub ma uszkodzoną plombę gwarancyjną,
     - towar nie był zakupiony u Nas, 
     - towar (toner) jest zużyty, wyczerpany, 

Zwroty:

Zakupiony towar można zwrócić w całości wciągu 10 dni roboczych od daty zakupu. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu i dostarczyć go do nas razem z towarem na swój koszt. Jeżeli zwrot dokonywany jest z naszej winy, Meskato pokrywa koszt zwrotu towaru. W przypadku, gdy towar zakupiony był w Meskato więcej niż 10 dni roboczych temu, zwrot towaru możliwy jest po wcześniejszej konsultacji z działem obsługi klienta. W takim przypadku Meskato zastrzega sobie jednak prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej, w przypadku gdy rynkowa wartość zwracanego towaru uległa zmianie. O wysokości tej opłaty decyduje indywidualnie dział obsługi klienta....