NIP 527-21-97-309
REGON 014828679
KRS 0000059760

Numer rachunku bankowego:
iNG BANK ŚLĄSKI S.A.
70 1050 1025 1000 0024 2896 6226

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000059760. Kapitał zakładowy 100.500 PLN wpłacony w całości.

BIURO
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
tel. (22) 838 23 41
e-mail: biuro@meskato.pl
Czynne: pon – pt 8.00-16.00

Dział Sprzedaży Pośredniej tel. (22) 838 23 41, 838 06 20

Obsługa Klienta Dariusz Stankiewicz dariusz.stankiewicz@meskato.pl 605 783 440
Obsługa Klienta Grzegorz Łuczak grzegorz.luczak@meskato.pl 607 461 400
Obsługa Klienta Włodzimierz Maczuga wlodzimierz.maczuga@meskato.pl 607 889 222
Obsługa Klienta Ernest Dziedzic ernest.dziedzic@meskato.pl 605 992 807